Verbeter de relatie tussen motivatie, talent, ontwikkeling en het werk

Ken jij dat ook? Die momenten waar jij je vanuit eigen wil of door omstandigheden genoodzaakt ziet om zaken anders te doen? Het is vaak niet makkelijk om deze veranderingen alleen te realiseren. In4change biedt in deze een helpende hand.

Wil jij met meer energie en vol vertrouwen aan het werk zijn en blijven?
Samen gaan we aan de slag om je talenten, motivatie, eigen ontwikkeling en ambities in het vizier te krijgen en deze opnieuw en beter af te stemmen met je werk.

Zo kun en durf jij weer zelfverzekerd, met vertrouwen actie te nemen t.a.v. je werk en in de stoel van de regisseur plaats te nemen.

Kijk hier voor meer informatie.

Wil jij als organisatie je slagkracht vergroten?
Mensen maken de organisatie en bepalen het succes daarvan. Te vaak ontbreekt het aan optimale en regelmatige afstemming tussen visie, strategische keuzes, (HRM) beleid en bedrijfsinitiatieven met de talenten, drijfveren, ambities en ontwikkelingen van de medewerkers. Door de relatie hier tussen te optimaliseren, opnieuw en beter te leggen kunnen medewerkers verbonden en geboeid hun werk blijven doen en van kostenpost naar waarde creatie transformeren.
Neem contact op om samen de noodzakelijk en gewenste verandering te realiseren.

Ken jij dat ook? Die momenten waar jij je vanuit eigen wil of door omstandigheden genoodzaakt ziet om zaken anders te doen? Het is vaak niet makkelijk om deze veranderingen alleen te realiseren. In4change biedt in deze een helpende hand.

Wil jij met meer energie en vol vertrouwen aan het werk zijn en blijven?

Samen gaan we aan de slag om je talenten, motivatie, eigen ontwikkeling en ambities in het vizier te krijgen en deze opnieuw en beter af te stemmen met je werk. Zo kun en durf jij weer zelfverzekerd, met vertrouwen actie te nemen t.a.v. je werk en in de stoel van de regisseur plaats te nemen.

Kijk voor meer informatie onder individuele coaching

Wil jij als organisatie je slagkracht vergroten?

Mensen maken de organisatie en bepalen het succes daarvan. Te vaak ontbreekt het aan optimale en regelmatige afstemming tussen visie, strategische keuzes, (HRM) beleid en bedrijfsinitiatieven met de talenten, drijfveren, ambities en ontwikkelingen van de medewerkers. Door de relatie hier tussen te optimaliseren, opnieuw en beter te leggen kunnen medewerkers verbonden en geboeid hun werk blijven doen en van kostenpost naar waarde creatie transformeren.

Neem contact op om samen de noodzakelijk en gewenste verandering te realiseren.