Verbeter de relatie tussen motivatie, talent, ontwikkeling en het werk

gwendolyn

Voor mij is het leven een continue leerproces, waar zich in elke (levens)fase nieuwe ontwikkelingskansen voordoen. We kennen allemaal wel momenten waar we ons, vanuit eigen wil of door omstandigheden, genoodzaakt zien zaken anders te doen.

Om mensen en organisaties (weer) te laten schitteren, put ik uit kennis en ervaring vanuit verschillende rollen die ik heb mogen vervullen. Waaronder die van coach, adviseur, trainer, HR Business Partner, projectleider, casemanager en leidinggevende.

Het is voor mij een voorrecht om tijdelijk mee te mogen reizen op jouw pad.

Individuen

Het is mijn ambitie om:

mensen te helpen opnieuw de focus te leggen op dat waar ze goed in zijn en gelukkig van worden.

De kostbare tijd en energie van het leven in te zetten op dat wat je motiveert, belangrijk vindt en ambieert.  Keuzes te leren maken welke aspecten geen of minder aandacht te geven. Te leren omgaan met problemen. Het verplichte karakter dat men aan werk kan geven tot een minimum te reduceren. En werk weer meer te zien als betekenis- en zinvol. 

Als jij weet waar je goed in bent, wat je beweegt en wat je nastreeft kun jij gemakkelijker in de stoel van de regisseur plaats nemen.

Organisaties

het is tegelijkertijd mijn ambitie om:

organisaties zo in te richten dat zij optimaal recht doen aan het menselijk kapitaal.

 

De organisatie zo dynamisch en flexibel in te richten dat talent, potentieel en ambitie kan zegevieren.
Er synergie ontstaat tussen de individuele en organisatie ontwikkelingen.
Strategie, beleid en processen optimaal aansluiten op de capaciteiten, verlangens en motivatie van de medewerkers.

Zo blijven zij verbinding voelen met de organisatie en willen zich hier voor langere tijd aan committeren.

Het leven is te kort om er niet iets moois van te maken. Werk neemt daarin een aanzienlijk en wezenlijk deel van ons tijd in beslag. De kunst dus om daar een waardevolle en zinvolle invulling aan te geven.

Met In4change breng ik 2 werelden samen. Die van de individuele initiatieven en verantwoordelijkheden met die van de organisatie, zodat synergie ontstaat. Deze 2 werelden kunnen elkaar met de juiste insteek enorm versterken.
En dan wordt 1 + 1 echt 3.

Je weg vinden
Voor je ligt het onbekende
je leert het nooit kennen als je niet gaat
til een voet op en zet hem voor de andere
als je in beweging komt ontstaat de weg vanzelf
met verlangen als routekaart en je ziel als kompas
weten je voeten waar te gaan

Adrienne van Vulpen