Verbeter de relatie tussen motivatie, talent, ontwikkeling en het werk

Heb jij te maken met het volgende?

Een te hoog verloop van personeel
Veel te hoge verzuimcijfers
Ben je te vaak opdrachten aan het verstrekken en wil jij
dat medewerkers zelf meer
de regie nemen als het gaat om hun werk

Worden er niet tot nauwelijks initiatieven genomen in het kader van de eigen ontwikkeling als jij
het gesprek hierover niet initieert?

Wil jij negatieve gesprekken, beslissingen en afscheidsmomenten tot het minimum reduceren &
een gezonde in- door- en uitstroom creëren?


Door: de juiste relatie te leggen tussen
je organisatie en je medewerkers, kunnen ze
transformeren van kostenpost naar waardevol.

Lees hieronder hoe In4change je hierbij helpt!

Visie, strategie en vormgeving organisatie


De snel veranderende wereld, branche specifieke ontwikkelingen, de organisatie- en individuele ontwikkeling, als ook de verlangens, ambities en spanningsboog van medewerkers, vragen van een organisatie grote wendbaarheid. Ik help de organisatie en het beleid zo flexibel in te richten dat het in kan spelen op deze dynamiek.

Ik fungeer daarbij als sparringpartner en klankbord t.b.v. visie ontwikkeling en strategische keuzes.

capoeirac
Lees verder
chuttersnap-348302-unsplash

(HRM) Beleid en Bedrijfsbrede initiatieven 


In4change helpt organisatie brede activiteiten vormgeven en (HRM) beleid ontwikkelen, actualiseren en implementeren, op een dusdanige manier dat deze goed aansluiten bij talenten, drijfveren, ambities, potentieel en de ontwikkeling van de medewerkers.

Ik fungeer daarbij o.a. als HR business partner, project- of procesbegeleider en workshopleider.

Wil je meer weten over de mogelijkheden?

Neem contact op

Coaching


Ik help medewerkers hun drijfveren, talenten, ambities en ontwikkelpunten te kennen, hier aan de hand van een individueel plan beter op af te stemmen en passende keuzes in te leren maken.

evie-shaffer-1164174-unsplash
lees verder


Het succes van de organisatie staat of valt met haar medewerkers.

Met de wijze waarop zij:

  • hun drijfveren, talenten, potentieel en ambities (kunnen) benutten;
  • individueel en in onderlinge samenhang, invulling en uitvoering geven aan hun rol en werkzaamheden;
  • aandacht besteden aan hun eigen ontwikkelpunten.

Medewerkers zijn een kritische succesfactor voor organisaties en bepalend voor haar vitaliteit.

Belangrijk dus om medewerkers op het juiste moment, op de goede plaats en met passende ambitie in huis te hebben en houden.

Vaak ontbreekt het echter aan optimale en regelmatige afstemming tussen visie, strategische keuzes, organisatie ontwikkelingen, initiatieven en het beleid, met de talenten, drijfveren, ambities en ontwikkelingen van de medewerkers.

Als je geen verandering aanbrengt riskeer je een toenemend ziekteverzuim, grotere tegenwerking, een boycot bij initiatieven en veranderingen, intensivering van gespreksvoering met je medewerkers ,bijvoorbeeld over verzuim en functioneren, en een groter verloop van personeel dan wenselijk.

Je bent het eigenlijk verleerd om in te spelen op de juiste "ruilrelatie" voor beide partijen, die voor de organisatie en die voor de medewerker. Met andere woorden, je gaat voorbij aan een goede relatie leggen tussen de investeringen van en de verdiensten voor beiden.

Het is van belang om met regelmaat in contact te zijn over de drijfveren, talenten, ontwikkeling en ambities van de medewerker en die van de organisatie. Om de onderlinge relatie te blijven of zelfs opnieuw te leggen.

Door deze relatie te optimaliseren kunnen medewerkers verbonden en geboeid hun werk blijven doen. Bovendien worden zij dan meer ervaren als waarde genererend en waardevol voor de organisatie waarvoor investeringen wenselijk zijn.

Met mijn dienstverlening help ik organisaties en medewerkers elkaar opnieuw leren kennen
in het hier en nu en beter op elkaar afgestemd te handelen.

Zo kun jij met je medewerkers de slagkracht van de organisatie echt vergroten.


 

Meld je hier aan voor kennismaking